Ordliste: Cybersikkerhet

Kan du betydningen av ord som "distributed denial of service angrep", "disaster recovery plan (DRP)" og "full disk encryption (FDE)"? I denne ordlisten får du forklart disse, og mange andre ord og begreper innen cybersikkerhet.