Hva kan IoT gjøre for deg?

Ved å koble ting til internett  kan du effektivisere arbeids- og forretningsprosesser, redusere kostnader eller skape nye digitale tjenester – og gjennom det øke bedriftens konkurransekraft og lønnsomhet.

Eksempler på bruksområder er sporing, droner og måling av strøm, vann og temperatur.

Last ned vår IoT e-guide

Internet of Things (IoT) gjør at tingene kan kommunisere med hverandre og samle inn store mengder data.  Les mer om mulighetene som ligger i IoT i vår e-guide.